Πώς μπορεί ο προπονητής να ενισχύσει τα κίνητρα των αθλητών;

    Έχετε σκεφτεί ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που κάποιοι αθλητές προσπαθούν περισσότερο σε σχέση με άλλους; Για ποιο λόγο  επιλέγουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από τη ζωή τους στον αθλητισμό, ή τι τους κάνει να ξεχωρίζουν –πέραν των σωματικών προσόντων- από άλλους; Οι απαντήσεις μπορούν να ποικίλλουν, ωστόσο ένα βασικό σημείο είναι η παρακίνηση που έχει το κάθε άτομο. Είναι γεγονός πως κάποια άτομα έχουν υψηλότερη παρακίνηση από κάποια άλλα, πράγμα το οποίο τους κάνει να εργάζονται περισσότερο προς την επίτευξη των στόχων τους, να προσπαθούν να διακριθούν και να πετύχουν. Αντιθέτως, άτομα με χαμηλότερα επίπεδα παρακίνησης τα παρατάνε πιο εύκολα όταν τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν.

    Τα κίνητρα είναι γνωστό πως μπορούν να είναι είτε εξωτερικά (έπαθλα, χρήματα, μετάλλια κλπ.) είτε εσωτερικά. Στην περίπτωση των εσωτερικών κινήτρων, έχουμε την ευχαρίστηση του ατόμου από τη δραστηριότητα την οποία κάνει (π.χ. ένα παιδί που προπονείται επειδή του αρέσει το άθλημά του). Στόχος λοιπόν ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι να ενισχύσουμε τα εσωτερικά κίνητρα των παιδιών, και να εδραιώσουμε ένα θετικό κλίμα παρακίνησης. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση (Θεοδωράκης, Γούδας, & Παπαϊωάννου, 2003).

  • Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις συγκρίσεις ανάμεσα στους αθλητές, αντιθέτως να τονίζετε τη σημασία της ατομικής βελτίωσης και εξέλιξης.
  • Προσπαθήστε να τονίζετε την αξία της προπόνησης και της εξάσκησης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, δεν είναι τα πάντα θέμα έμφυτων χαρακτηριστικών.
  • Να εξηγείτε το πόσο σημαντικό είναι οι αθλητές να θέτουν στόχους τους οποίους να προσπαθούν να κατακτήσουν, όχι γενικούς και αόριστους, αλλά συγκεριμένους και μετρήσιμους.
  • Να θυμίζετε στους αθλητές σας πως η ήττα και τα λάθη είναι αναπόφευκτα και πως η μόνη αποτυχία είναι η εγκατάλειψη της προσπάθειας.
  • Να επισημαίνετε την αξία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ συναθλητών και το πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του καθενός αλλά και της ομάδας.
Επιστροφη