Τι είναι η Αθλητική Ψυχολογία;

Η Αθλητική Ψυχολογία αφορά στην επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα πλαίσια του αθλητισμού και της άσκησης καθώς και στην πρακτική εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών που μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους αθλητές όσο και τους ασκούμενους στους παρακάτω τομείς

 • Βελτίωση της απόδοσης
 • Επίτευξη και διατήρηση της συγκέντρωσης
 • Μείωση των επιπέδων του άγχους
 • Δυνατότητα διαχείρισης της πίεσης
 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης
 • Δυνατότητα διαχείρισης ενός ανεπιτυχούς αποτελέσματος
 • Ψυχολογική ανάκαμψη μετά από τραυματισμό
 • Βελτιστοποίηση της πνευματικής και ψυχικής κατάστασης

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο Αθλητικός Ψυχολόγος;

Γιατί είναι σημαντική η συμβολή ενός αθλητικού ψυχολόγου και πού μπορεί να βοηθήσει;

 • Οι αθλητές/ασκούμενοι δεν έχουν έμφυτα ανεπτυγμένες τις ψυχολογικές τεχνικές που καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
 • Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως από τον μικρότερο σε ηλικία αθλητή/ασκούμενο και ανεξαρτήτως επιπέδου, η εξάσκηση των ψυχολογικών τεχνικών έχει μεγάλα οφέλη, με τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα και σχεδόν τους περισσότερους στο εξωτερικό να εμπιστεύονται το έργο του αθλητικού ψυχολόγου.
 • Οι αθλητές μέσω ομαδικών συναντήσεων μπορούν να μάθουν χρήσιμες μεθόδους τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σε όλη την αθλητική τους πορεία.
 • Παράλληλα με εξατομικευμένενη προσέγγιση μπορούν να προταθούν λύσεις σε κοινά ζητήματα που απασχολούν τους αθλητές και μέσω της συμβουλευτικής να αποκτήσουν περισσότερα ψυχολογικά “εφόδια”.
 • Δεν επεμβαίνει αλλά ενισχύει το έργο των προπονητών.
 • Δίνεται η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής στους προπονητές για την καλύτερη και πιο αποδοτική διαχείριση των αθλητών τους, την επίλυση τυχόν ζητημάτων και την καθιέρωση μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ τους.
 • Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς αθλητών, παροχής συμβουλευτικής για καθημερινά ζητήματα που τους απασχολούν.
 • Βοηθά τους νέοτερους αθλητές να μεταβούν στο επόμενο στάδιο της αθλητικής τους πορείας με περισσότερα εφόδια.
 • Λαμβάνει υπόψην τις ατομικές διαφορές που έχουν οι συμμετέχοντες και στοχεύει στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον αθλητικό τους ψυχολόγο.
 • Τα χρόνια που θεωρούσαμε πως το μόνο που χρειάζεται είναι να λέμε στους αθλητές «Συγκεντρώσου!», «Χαλάρωσε», έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέον οι παγκόσμιας κλάσης αθλητές αναφέρονται στη δουλειά των αθλητικών ψυχολόγων.
Επιστροφη