Γλυκερια Σκουρα

Ψυχολόγος - Αθλητική Ψυχολόγος MSc.

Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Glykeria Skoura

ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παροχή συμβουλευτικής και εφαρμογή ψυχολογικών τεχνικών σε πληθώρα αθλητικών σωματείων και συλλόγων, και εξατομικευμένη εργασία με αθλητές διαφόρων αθλημάτων (στίβος, καλαθοσφαίριση, συγχρονισμένη κολύμβηση, πόλο, ρυθμική γυμναστική κλπ.)

Ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση ελίτ αθλητών με στόχο διεθνείς διακρίσεις

Συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε)

Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) του ΟΑΚΑ

Συνεργασία με την Προεθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Αθηνών

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α), κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Αθλητική Ψυχολογία και την Ψυχολογία της Άσκησης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (MSc. Sport and Exercise Psychology)

Υποψήφια Διδάκτωρ στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) Αθηνών

Μέλος της ΕNYSSP (European Network of Young Specialists in Sport Psychology)

Επικοινωνια

  • www.sports-psychology.gr
  • info@sport-psychology.gr
  • 6944870304

Σκούρα Γ., & Μανωλόπουλος-Δεκάριστος Ε. (2016). Ο ρόλος των προπονητών στις διαταραχές πρόσληψης τροφής και στη διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά των αθλητών: μία ανασκόπηση ποιοτικών ερευνών. 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.

Manolopoulos-Dekaristos E., & Skoura G. (2016). Hooligans’ Experiences of Sport Violence. 12th ENYSSP Conference, Warsaw.

Skoura G., & Manolopoulos-Dekaristos E. (2016). Female elite gymnasts’ experiences of weight pressures and disordered eating: a phenomenological study. 12th ENYSSP Conference, Warsaw.

Σταύρου Ν.Α.Μ., Σκούρα Γ., Koehn S., & Ψυχουντάκη Μ. (2016). Αγωνιστικό Άγχος και Αυτοπεποίθηση: Η Επίδραση της Πρόκλησης του Αγώνα και των Δεξιοτήτων του Αθλητή. 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη.

Μανωλόπουλος-Δεκάριστος Ε., Παπαϊωάννου Α., & Σκούρα Γ. (2016). Αντιλήψεις και Εμπειρίες των Χούλιγκαν Σχετικά με την Βία στον Αθλητισμό. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη

Σκούρα Γ., Παπαϊωάννου Α., & Μανωλόπουλος-Δεκάριστος Ε. (2016). Εμπειρίες Αθλητριών Ρυθμικής Γυμναστικής Ελίτ Επιπέδου Σχετικά με τις Πιέσεις για το Βάρος τους, την Εικόνα του Σώματός τους και τη Διαταραγμένη Διατροφική Συμπεριφορά. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη.

Μανωλόπουλος-Δεκάριστος Ε., & Σκούρα Γ. (2017). Βία στον Αθλητισμό και Ταύτιση με την Ομάδα: Μία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. 4ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, Αθήνα.

Manolopoulos-Dekaristos E., Skoura G., & Stavrou N.A.M. (2017). Examining the Relation Between Goal Orientation and Flow. 13th ENYSSP Conference, Bratislava

Manolopoulos-Dekaristos E., & Skoura G. (2018). Violence in Football: Hooligans’ Perspectives. Football Is Medicine International Conference, Lisbon.

Stavrou N.A.M., Manolopoulos-Dekaristos E., & Skoura G. (2018). Flow experience in football players: The role of mental toughness, self-confidence, and anxiety symptoms. Football Is Medicine International Conference, Lisbon

Επιστροφη