Το άγχος είναι ένα στοιχείο που συναντάμε πολύ συχνά στο πλαίσιο του αθλητισμού και αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα αναφορικά με την απόδοση του αθλητή. Πρόκειται για τη συναισθηματική και γνωστική αντίδραση του οργανισμού όταν βιώνει μια απαιτητική κατάσταση. Χαρακτηρίζεται κυρίως από συναισθήματα έντασης, φόβου, νευρικότητας, ανησυχίας, από αρνητικές σκέψεις καθώς και από φυσιολογικές αλλαγές. Δεν πρόκειται για μονοδιάστατη έννοια, καθώς λαμβάνει δύο διαστάσεις, τη γνωστική και τη σωματική. Στο γνωστικό άγχος, ο αθλητής έχει να αντιμετωπίσει δυσάρεστα συναισθήματα, αρνητικές και ενοχλητικές σκέψεις και ανησυχία, δηλαδή στοιχεία που σχετίζονται με τη νοητική δραστηριότητα. Στην περίπτωση του σωματικού, τα συμπτώματα έχουν να κάνουν με φυσιολογικές αλλαγές, δηλαδή ένταση των μυών, αύξηση των παλμών, αυξημένη εφίδρωση, πόνο ή σφίξιμο στο στομάχι κλπ.

Τι μπορώ να πετύχω με το Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους ;

Επιλέγοντας αυτή την εξατομικευμένη παρέμβαση, ο αθλητής με την εκμάθηση των κατάλληλων επιστημονικών τεχνικών, σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκτά τη δυνατότητα να αναγνωρίζει εγκαίρως και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σχετική συμπτωματολογία. Στόχος μετά το τέλος της παρέμβασης είναι ο αθλητής να μπορέσει να έρθει πιο κοντά σε μία ιδανική ψυχολογική κατάσταση που θα τον βοηθά να αποδίδει αποτελεσματικά.

Επιστροφη