Οι τραυματισμοί στον αθλητισμό είναι ένα συχνό φαινόμενο που εκτός από σωματικό πόνο και δυσφορία συνοδεύονται από μια σειρά από ψυχολογικά συμπτώματα όπως συναισθήματα απογοήτευσης, θλίψης, άγχους, φόβου, θυμού κ.α. Η ολιστική προσέγγιση αποτελεί σημαντικό στοιχείο προκειμένου ο αθλητής να ξεπεράσει αποτελεσματικά τον τραυματισμό του.

Τι μπορώ να πετύχω με το Πρόγραμμα Επαναφοράς από Τραυματισμό ;

Εστιάζουμε στο να βοηθήσουμε τον αθλητή να αντιμετωπίσει την συναισθηματική δυσφορία που εμφανίζεται με τον τραυματισμό. Κατόπιν με την κατάλληλη καθοδήγηση βοηθάμε τον αθλητή να διατηρεί τα κίνητρά του και να ακολουθεί τη διαδικασία ανάρρωσης που του έχει επισημανθεί από τους ειδικούς που τον φροντίζουν. Στο επόμενο στάδιο, εστιάζουμε στο να επιστρέψει ο αθλητής μετά την πλήρη ανάρρωσή του στο πρόγραμμα που ακολουθούσε και να ξαναμπεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Επιστροφη