Αυτοπεποίθηση είναι η σιγουριά του ατόµου σχετικά µε τις ικανότητες του καθώς και η πίστη που έχει πως θα κατακτήσει τους στόχους του. Η αυτοπεποίθηση έχει άμεση σχέση με τον τόπο σκέψης του ατόμου και φαίνεται στο πώς κινείται, συµπεριφέρεται και αντιδράει απέναντι στις διάφορες καταστάσεις που αντιµετωπίζει. Είναι γεγονός το ότι ότι όσο πιο υψηλή και ρεαλιστική είναι η αυτοπεποίθηση, τόσο καλύτερη αναμένεται να είναι η απόδοση του αθλητή.

 

Τι μπορώ να πετύχω με το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Αυτοπεποίθησης ;

Με τις κατάλληλες ψυχολογικές τεχνικές και πάντα με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του αθλητή, δουλεύουμε με στόχο την ανάπτυξη των στοιχείων της αυτοπεποίθησης και της αυτοαποτελεσματικότητας. Ο αθλητής μαθαίνει να εκτιµά και να αξιολογεί κατάλληλα τις ικανότητές του, να σχεδιάζει τις µελλοντικές του ενέργειες, και να αυτορρυθµίζει τη συµπεριφορά του. Συνέπεια όλων αυτών είναι η αύξηση της απόδοσής του.

Επιστροφη