ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας Αθλητών αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές μπορούν να προετοιμαστούν ψυχολογικά και είναι υψίστης σημασίας για την ολόπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξή τους. 

Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ψυχολογία ενός αθλητή σαν να είναι ένας μυς. Όπως και οι υπόλοιποι μύες του σώματός μας, χρειάζεται και αυτός εξάσκηση. Οι αθλητές δεν έχουν γεννηθεί με όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα χρειαστούν εντός των αγωνιστικών χώρων (π.χ. συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, χαμηλά επίπεδα άγχους, ικανότητα για την αρχηγία κ.α.). Επομένως καλούνται να προπονηθούν και στο κομμάτι της ψυχολογίας τους ώστε να είναι ικανοί να αγωνιστούν και να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους.

Εφαρμογή:

  • Αναλόγως του αθλήματος, των αναγκών των αθλητών, των προτάσεων των συλλόγων, προτείνεται από τον αθλητικό ψυχολόγο ένα Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας. Επίσης, στις περιπτώσεις μεμονωμένων αθλητών το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες τους.
  • Σε δεύτερη φάση, χορηγούνται ερωτηματολόγια που στόχο έχουν να μας παρέχουν πληροφορίες για συμπεριφορές και χαρακτηριστικά του αθλητή εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Επιπλέον, λαμβάνουμε ένα σύντομο ιστορικό και δίνονται πληροφορίες στον αθλητή για το τρόπο που θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα.
  • Κατόπιν ξεκινούν οι ομαδικές συναντήσεις-παρουσιάσεις καθώς και οι ατομικές συνεδρίες. Παρουσιάζονται ψυχολογικές τεχνικές πάνω στις οποίες εκπαιδεύονται και αναλύονται θέματα που τους απασχολούν. Οι παρουσιάσεις είναι σύντομες (περίπου στα 30-40 λεπτά) και πραγματοποιούνται πριν ή μετά την προπόνηση. Γίνονται υπό τη μορφή παρουσιάσεων PowerPoint και παρέχεται έντυπο υλικό που εμπεριέχει τα βασικά σημεία και ασκήσεις πάνω στις τεχνικές προς εκμάθηση.
  • Παράλληλα, πραγματοποιούνται συναντήσεις με γονείς όπου αυτό κρίνεται επιθυμητό και δίνονται οι κατάλληλες κατεθύνσεις.
  • Το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται και να τροποποιείται αναλόγως με την πρόοδο και την εξέλιξη των αθλητών καθώς και πιθανά νέα δεδομένα (π.χ. ένα τραυματισμό).

Συνεδρίες Μέσω Διαδικτύου

Σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η επαφή και η συνεργασία λόγω απόστασης είναι δυνατή η πραγματοποίηση των συνεδριών μέσω Skype.

Επιστροφη