Τι είναι και ποιους αφορούν;

Παρέχονται σεμινάρια-παρουσιάσεις αθλητικής ψυχολογίας σε συλλόγους που αφορούν αθλητές, προπονητές καθώς και γονείς. Τα σεμινάρια αποτελούν συνήθως μία πρώτη επαφή των συμμετεχόντων με τον κλάδο της αθλητικής ψυχολογίας και με το πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει τον καθένα ξεχωριστά. Έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και προσαρμόζονται στις προτιμήσεις του εκάστοτε συλλόγου, του αθλήματος και των αναγκών που παρουσιάζονται. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων παρουσιάζονται ψυχολογικές τεχνικές στους συμμετέχοντες και αναλύονται θέματα που τους απασχολούν. Παρέχεται επίσης έντυπο υλικό με πληροφορίες και σημεία – κλειδιά της παρουσίασης.

αθλητές

 • Τι είναι η Αθλητική Ψυχολογία και πώς μπορεί να με βοηθήσει
 • Βασικές ψυχολογικές τεχνικές
 • Άγχος​
 • Αυτοπεποίθηση
 • Συγκέντρωση
 • Διαχείριση της πίεσης

Προπονητεσ

 • Αποτελεσματική επικοινωνία προπονητή – αθλητή
 • Αποτελεσματική επικοινωνία προπονητή – γονέων
 • Θέματα συνοχής ομάδας
 • Ανάπτυξη κινήτρων κ.α.

γονεισ

 • Ο ρόλος του γονέα στον αθλητισμό
 • Πώς μπορεί ο γονέας να βοηθήσει το παιδί στην αθλητική του πορεία
 • Σχέσεις γονέα – προπονητή
 • Εμπλοκή γονέα στο άθλημα
 • Σχολείο και αθλητισμός
Επιστροφη